lespraktijk

leerlingendagAl mijn leerlingen, beginners en gevorderden, jong en oud, hebben bij mij individueel les en zijn deel van de celloklas. De lestijd varieert van 30 minuten tot een uur. Naast de individuele lessen is er de mogelijkheid om een cello-ensemble te vormen en daar les in te krijgen. De weekelijkse groepslessen zij ondegebracht bij muziekschool De Muzen.

Ik zorg voor maatwerk en zoek daarom bij elke leerling naar een passende lesmethode. Leerlingen die extra oefeningen nodig hebben krijgen deze, los van de bestaande boeken. Oefeningen om bijvoorbeeld de linkerhand beter voor te bereiden op wat komen gaat. Natuurlijk zijn er de etudes (je krijgt het niet voor niets...), maar er is altijd ruimte om muziek te maken!

Jaarlijks organiseer ik een gezellige samenspeeldag  wokshops en groepslessen waaraan al mijn leerlingen kunnen deelnemen. Ook familie en leden van de kennissenkring zijn daarbij van harte welkom.

Voor de cellolessen hanteer ik de tarieven zoals ze zijn voorgeschreven door de FNV KIEM, waarbij ik ben aangesloten. Voor vakbekwame privépedagogen geldt een minimum honorariumrichtlijn per lesuur.

 Het tarief is € 1.520,-- per jaar. Hierin zijn begrepen 40 lesuren van 60 minuten (dat is € 38,00 per gegeven lesuur). Het tarief is exclusief eventueel in rekening te brengen omzetbelasting (21%). Dit geldt bij lesgeven aan leerlingen vanaf 21 jaar indien geen gebruik kan worden gemaakt van de Kleine OndernemersRegeling (KOR).

Uitgangspunt bij de vaststelling van het aantal lesweken is dat de vakanties van het basis- of voortgezet onderwijs worden gevolgd.

Neem voor de exacte lesprijs in uw situatie even contact met me op. We kunnen dan samen kijken welke lesduur, frequentie en tarief voor u van toepassing is.

Op de lesovereenkomsten voor het geven van privé-muziekonderwijs zijn de door de FNV KIEM voorgeschreven lesbepalingen van toepassing. U kunt deze hier downloaden: Lesbepalingen.

kinderconcertKinderen en jongeren (tot 14 jaar) krijgen bij mij de eerste vier lesjaren korting op de lesprijs. Vraag naar de voorwaarden.

"In 2002 besloot ik dat ik cello wilde leren spelen. Via via kreeg het nummer van Mirjam. Ik was een beetje zenuwachtig, maar de vriendelijke stem aan de telefoon stelde mij gelijk gerust en we maakten een afspraak voor een proefles. Nu al weer een aantal jaren later, is die vriendelijke stem er nog steeds. In de les voel ik me op mijn gemak en durf ik te spelen, dingen uit te proberen en ook fouten te maken. Naast de vriendelijke manier van omgang en het vele geduld, wil Mirjam je ook heel graag op een enthousiaste manier dingen leren. Ze voelt goed aan wat je nodig hebt en wat je wel of niet aan kan. Naast de verplichte etudes krijg ik altijd muziekstukken mee welke heel goed bij mij passen en die ik met veel plezier speel. Zo komt het dat ik altijd met een glimlach Mirjams huis uit loop". - Giseke Later

"Donderdagochtend om 9.00 uur sta ik voor de deur bij Mirjam, die altijd open doet alsof ze nooit een slapeloze nacht heeft gehad. Boven op de muziekzolder is er altijd wel een onderwerp waarover we eerst een praatje maken, maar dan is het onherroepelijk ernst: de beide cello’s worden gestemd, want Mirjam speelt altijd met mij mee, of het nu die moeilijke passages uit etudes van Dotzauer zijn of gezellige duetten van Boismortier, ik mag lekker doorspelen, maar dan krijg ik ook te horen: “Die noten kunnen zuiverder, daar kun je beter meer naar de kam strijken, die vingerzetting is handiger, als je die passage anders strijkt, wordt hij mooier, probeer dat eens en houd je stok dan op de snaar”, haar commentaar is altijd opbouwend en positief. “Wil je vanaf maat 19 nog eens beginnen alsjeblieft?” en ja zo is het véél beter. Bij Mirjam kom ik altijd wat gespannen op de les, en ga vol moed weer naar huis, met zin om verder te gaan en hard te studeren, voorwaarde om mooi muziek te maken en er zelf plezier in te houden. Mirjam weet dat bij me te bereiken". - Annelies Oldeman


Een heel hartelijk bedankt, want onze dochter geniet enorm van de wekelijkse les! 't Is altijd gezellig en ze gaat (naar onze waarneming) echt met sprongen vooruit!


Home Lespraktijk